Měkké a mobilizační techniky

Měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů jsoujednou z  nejvíce používaných technik pro léčení bolestivých myofasciálních spoušťových bodů, což jsou přesně lokalizovaná, citlivá místa ve stažených kosterních svalech.
Používá se pro uvolnění přetížených svalů, bolestivých spoušťových bodů ve svalech, fascií, úponů a šlachách a odstranění kloubních blokád.Jsou důležité při určení a ošetření téměř všech poruch pohybového systému člověka.